Tankový prapor 503

Vytvořen v květnu 1942, původně určen pro Africké bojiště, v lednu 1943, ale poslán na na jižní úsek východní fronty. Plného stavu dosáhl prapor až v dubnu 1943. Účastnil se Kurské ofenzívy, během níž ztratil pouze čtyři Tygry. Z části praporu byl vytvořen Panzer Regiment "Bäke". Poté se účastnil bojů u Čerkassy. V dubnu 1944 prapor stažen na doplnění na Západní frontu. První rota dostala tanky Tygr II, ostatní si ponechali Tygry I. V červenci 1944 byla 3. Kompanie kompletně zničena během přesunu v oblasti Normandie. K 9. září obdržely všechny Kompanie tanky Tygr II (zvané taky Königstiger - královský Tygr). V říjnu 1944b byl prapor přesunut do Maďarska k obraně Budapešti. 21.12.1944 prapor přejmenován na Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle a začleněn do PzGren. Div. Feldherrnhalle. Příslušníky praporu byla tanková esa jako Kurt Knispel, Freiherr von Rosen nebo Walter Scherf.

           

V roce 1955, deset let po válce se sešli ti příslušníci 503.těžkého tankového praporu, kteří válku přežili. Kniha, jejímž spoluautorem je bojový druh Kurta Knispela, Alfred Rubbel, se zabývá historií praporu od jeho vzniku až po jeho konec.

Především zajímavé jsou kapitoly o konci války, o dobrodružném přechodu hranice do Bavorska a dalších osudech. To vše popsal poslední velitel praporu,  Dr. von Diest-Koerber, ve svém osobním deníku a své vzpomínky připojil i Alfred Rubbel.

Ten, kdo neměl dostatek štěstí, aby se dostal bez úhony na západ domů do Německa nebo do amerického zajetí v Bavorsku, skončil v Československu v ruském zajetí. Takový osud potkal poručíka Ulricha Koppeho, velitele 3. roty 503. tankového praporu Tygrů. V kapitole "Zajetí v Rusku" vše podrobně popisuje. Do Německa se vrátil ze zajetí16. října 1955 po více než deseti letech. A to patřil mezi ty zajatce se šťasnějším osudem.

Krátká historie

Historie 503. tankového praporu Tygrů v datech

02.03.2012 15:00
Alfred Rubbel, který se pokusil sestavit přehled bojové činnosti praporu od jeho vzniku po jeho konec, píše: Naše činnost probíhala na bojištích v Kalmycké stepi a Ukrajině, Normandii, Maďarsku, Rakousku, a Československu. Kvůli chybějícím záznamům, není možné sestavit přesnou osnovu válečných...

POSLEDNÍ HODINY PRAPORU

02.03.2012 15:08
Velitel praporu,  Dr. von Diest-Koerber, to popsal ve svém osobním deníku: 8. květen 1945:  Brzo ráno my jsme dosáhli Ctidružic (okres Znojmo).  Měli jsme kontakty s ostatními pancéřovými sbory "Feldherrnhalle." Jediné rozkazy: Ustupte směrem na západ, jestli je to možné tak přes...

Cesta do zajetí

02.03.2012 15:20
Všechna snaha se ubírala jediným směrem. Ustupovat na západ, naproti Američanům, vyhnout se ruskému zajetí. Velitel praporu,  Dr. von Diest-Koerber, to popsal ve svém osobním deníku: 9.-10. květen 1945: Ustupovali jsme bez přestávky směrem k Budweis (České Budějovice). Personál praporu a jedna...

11.-12. května 1945

02.03.2012 15:24
Hustě zalesněné kopce jsou stále více strmější. Náš postup se stal obtížnější od té doby, co jsme se vyhnuli rovným cestám v lese. Někdy během noci jsme vběhli do křižovatky s naší cestou. Američané hlídkovali dobře. Stříleli jako blázni do křovinatého porostu, ale sami se do něj neodvážili....

13. květen 1945

02.03.2012 15:26
Asi v 11:00 hodin, ve více otevřeném kopcovitém terénu, jsme se setkali s prvními domy.  Opatrně jsme se plížili až do mlýna. Němečtí obyvatelé!  Byli jsme blízko hraničního železničního přechodu v Haidmühle. Horká káva a rohlíky nám navrátili zpět dobrou náladu. Mlynářská rodina nás...

Dobrodružná cesta do zajetí Alfreda Rubbela

02.03.2012 15:28
Jednání v lese blízko vesnice Dobrusch  (Dobročkov, dnes zaniklá osada asi 20 km západně od Č. Budějovic) proběhlo odpoledne 10. května 1945. Po posledním velitelském nástupu a našem propuštění, každý z nás byl odpovědný za svoje vlastní rozhodnutí. Se zřetelem k radám, abychom přešli za...