Přehled historie válečného tažení 503. tankového praporu-1942 až 1943

06.02.2012 19:14

Přehled zpracoval v knize Alfred Rubbel. V jeho úvodu poznamenává: "Naše činnost byla omezená na válečná bojiště v Kalmycké stepi a Ukrajině, Normandii, Maďarsku, Rakousku, a Československu. Kvůli chybějícím záznamům, není možné poskytnout přesnou osnovu válečných událostí. Já jsem připravoval přehledný náčrt činnosti praporu, ukazující data a lokality. To může pomoci sledovat podrobnosti o čase a umístění. Jistě by bylo zajímavé vyjmenovat všechny divize, ke kterým prapor byl přidělený, ale tyto informace ve většině případů nebyly dostupné. Proto jsem se musel omezit na vyšší stupně velení (armády a sbory). Zpravidla byl prapor spojen s divizí, která bojovala v místech důležitých bojů. V případě nutnosti byl prapor byl rozdělen na samostatné roty.  Počátkem roku 1944, byly tanky soustředěné do bojových skupin (Kampfgruppen) bez ohledu na jejich příslušnost k rotám. Některá data jsou založená na položkách vojenských knížek (Soldbuch), zveřejněných výkazech a osobních poznámkách. I tam mohou být chyby."

Období Místo operace/Aktivita Vyšší velení
4. květen 1942 až konec prosince 1942

Německo, organizování a výcvik dvou tankových rot

- Neu-Ruppin

-Fallingbostel

- Doellersheim Rakousko

- Kalmycká step (Skupina armád Don - (von Manstein)

Vojenská velitelství oblasti

 

 

 

4. tanková armáda

30. prosinec 1942 až 11. únor 1943 ofenzivní operace a defenzivní boje na Ukrajině  

17. únor až 4.březen 1943

5. březen až 15. duben 1943

defenzivní boje

defenzivní boje

Armádní oddělení Hollidt (6. armáda)

 

11. duben až 4. červenec 1943

Skupina armád Don přejmenovaná Skupinu armád Jih

transfer do oblasti Charkova, reorganizace a příprava

na operaci "Citadela": Bogudušov, Charkov, Tolokonuje,

"Turecké cvičení" - pro tureckou vojenskou delegaci

Armádní oddělení Kempf (8. armáda)
5. - 16. července 1943

Operace "Citadela"

- Bjelgorod

- Razumnoje

- Jastřebovo

- Horní Olšovec

Armádní oddělení Kempf

III. tankový sbor (6., 7. a 9. tanková divize

 

17. červenec až 23. srpen 1943

Bojové stažení západně od Doněcka;  obrana

 - boje v Charkově. Defensivní boje západně Charkova;

- ústupové boje 

XI. sbor

8. armáda

14. říjen 1943 Východně od Dněpru (změny velících a řídících vztahů;  jednotky rozkládány odlišnými rozkazy)  
Až asi do 31. prosince 1943

Obranné boje na Dněpru

- armádní rezerva u Znamenky

- Nasazení jako bojová skupina v Kyjevě, Kremenčuku, Pawlisch, Hlinsku a Čigrinu

8. armáda


pokračování příště.........