Přehled historie válečného tažení 503. tankového praporu-rok 1945

09.02.2012 13:45
Období Místo operace/Aktivita Vyšší velení
Leden až květen 1945

Armádní skupina Jih přejmenovaná v dubnu 1945 na na Armádní skupinu Ostmark (Austria)

Defenzivní boje mezi Plattensee a Dunajem:

- Stuhlweisseburg

- Zámoly

- Vertešké vrchy

Stažení bojem z Nízkých Karpat

- Vráble

- Nitra

- Trnava

Defenzivní boje severně od Vídně:

- Zistersdorf

- Poysdorf

- Mistelbach

Stažení z praporu z Československa k německé hranici (Český les a Bavorský les):

- Znojmo

- České Budějovice

Složení zbraní západně od Českých Budějovic vojskům U.S. III.  armády a U.S. XII. sboru;  prapor byl rozpuštěn.

Tankový sbor “Feldherrnhalle”,

III. tankový sbor a další útvary,

mezi nimi 1., 23. a 24. tankové divize,

4. SS policejní divize;

4. jízdní brigáda

  A TO JE KONEC