Podrobnosti o vyzvednutí ostatků Kurta Knispela a jejich pohřbení

25.12.2014 13:03

Zveřejňujeme článek pracovníka historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, který vyšel v časopisu Válka revue a několik fotografií.

Místo posledního odpočinku
Existence bývalého německého polního hřbitova v obci Vrbovec je již dlouho známa. Exhumaci předcházel terénní výzkum na podzim roku 2012, který určil místo uložení ostatků. Podle německých záznamů se zde mělo nacházet 12-22 pohřbených. V německé kronice Vrbovce je záznam o 19 pohřbených. Hroby označovaly kříže se jmény a uprostřed stál velký dřevěný kříž. Podle pamětníků, kteří osídlili obec po roce 1945, tento stav trval do roku 1948.
K samotné exhumaci došlo ve dnech 8.-10. dubna 2013 za účasti odborných pracovníků historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, antropologa, archeologa, zástupců Jihomoravského muzea ve Znojmě a pověřence Lidového německého spolku péče o válečné hroby. Účelem pátrání bylo vyzdvižení ostatků vojáků, kteří zemřeli koncem druhé světové války v místní obecné škole, v níž byl umístěn polní lazaret. Celkem došlo k exhumaci 20 lidských ostatků, pochovaných v jednotlivých hrobech v hloubce cca 120 cm. U kosterních ostatků bylo nalezeno 14 identifikačních známek, vyrobených většinou ze zinku, hliníku nebo železa, z nichž se některé podařilo po základním očištění přečíst na místě. Většina vojáků byla pohřbena v celtách nebo ve spodním prádle. Hrob Kurta Knispela byl nalezen 9. dubna 2013 v 13:20. Byl pohřben pouze v nátělníku a u pravého zápěstí měl polovinu nerezové identifikační známky. ID z toho materiálu se používaly u tankových a leteckých jednotek kvůli ohnivzdornosti. Bylo na ní vyraženo osobní číslo vojáka 812, krevní skupina A a zkratka jednotky "4 Pz.Ers Abt 15", tedy 4. rota záložního tankového oddílu 15. V této jednotce Knispel v roce 1940 prodělal výcvik.


Obličejovou část hlavy měl přikrytu zbytkem tlakového obvazu. Po jeho sejmutí bylo zjištěno vážné zranění mezi obličejovými oblouky a podélné praskliny na čele lebky. Část kostí mezi očima chyběla. Další zranění v oblasti břicha nebyla patrná. Při odborném vyzvednutí ostatků byla v dutině lebeční objevena ocelová střepina, jež způsobila uvedená zranění.


Příčina smrti
Antropologická analýza prokázala, že zkoumané kosterní pozůstatky patří muži ve věku 20-24 let. Byl středně robustní postavy, vysoký 164,3 cm. Zde se údaj liší od dřívějších záznamů, které udávají výšku 160 cm. Tento údaj pochází z doby odvodu jmenovaného do armády, a protože se jednalo o mladého člověka ve vývoji, mohl během dalších let dorůst. V oblasti břicha nebylo nalezeno žádné poškození kostí střelným nebo jiným zraněním.
Zajímavá je zhojená zlomenina jednoho bederního obratle. Ke zranění mohlo dojít buď silným úderem, nebo se jedná o únavovou zlomeninu při námaze. Při nabíjení děla v tanku za boje se takový úraz mohl stát.
Poškození lebky odpovídá zásahu střepinou do oblasti glabelly (ploška nad kořenem nosu), jejíž část chybí. Tímto silným úderem došlo ke frakturám, které se radiálně rozbíhají od místa zásahu až k lícní a spánkové kosti. Po tak rozsáhlých poraněních dochází jednak je horší stav k přímému poškození mozku a jednak k jeho otoku. Tím stoupá nitrolební tlak, který poškozuje mozkové funkce a vede ke zhoršení prokrvení mozku. V okamžiku, kdy nitrolební tlak přesáhne tlak krve, se zastaví její cirkulace v mozku a dochází k mozkové smrti. Rychlost tohoto procesu závisí na míře poškození a může trvat i několik dnů.
Přestože zásadní význam má poškození měkkých tkání, které se nedochovaly, lze konstatovat, že nález odpovídá známým okolnostem zranění a následného úmrtí. Vedlejším zjištěním je horší stav chrupu s kazy ošetřenými amalgamovými plombami a s několika cystami. Dotyčný pravděpodobně trpěl opakovanými bolestmi zubů. Následně provedená prostorová počítačová rekonstrukce lebky a superprojekce se shoduje v obecných rysech a s tvarem a uspořádáním zubů podle dochovaných fotografií.

Ostatky Kurta Knispela byly (společně s ostatními) uloženy v oddělení německého válečného hřbitova na Ústředním hřbitově v Brně.

Snímky z technického pohřbu nalezených ostatků německých vojáků , který proběhl 12. 11. 2014 na pohřebišti v Brně. Na přání německé strany bez účastni veřejnosti. Na místě hrobu je dřevěný kříž na který se složili účastníci tehdejší exhumace. Ten kamený zde bude z technických důvodů umístněn až za několik let.


Autorem textu je Vlastimil Schildberger ml., pracovník Moravského zemského muzea v Brně. Fotografie Moravské zemské muzeum v Brně.