Nové tanky

04.10.2011 07:36

Po přezbrojení praporu jsou bojové kádry přesunuty do Gliecnicke blízko Berlína. Návštěva říského hlavního města s jeho nekonečnými pozoruhodnostmi byla pro Kurta velkým zážitkem. Pro všechny byla jako druhá dovolená. Prapor se pak přesunul do Burgu blízko Magdeburgu (100 km od Berlína). Tam se 3. rota stala poslední jednotkou I. praporu, 29. tankového pluku. Prapor měl být plně vybavený tanky Pzkpfw IV_I s dlouhou hlavní a 100% připravenými k provozu. Ale v Burgu došlo k další změně. Vojáci I. praporu se dozvěděli, že jsou převeleni do 4. tankového pluku jako jednotka III. praporu.

Tank Pzkpfw IV_I s dlouhou hlavní

Bylo jim oznámeno, že 4. tankový pluk je jádrem 13. tankové divize, která je určena pro význačné akce. Poslední vojáci na dovolené byli povoláni k jednotce telegramem. 11. června1942 převážná část praporu byla naložena na vlak. Přeprava se uskutečnila rychlíkem do Drážďan, odtud přes Breslau (Wroclaw) do Katovic. Dozvěděli se, že místem jejich nasazení bude jižní sektor východní fronty. Ale 3. rota ještě žádné tanky neměla tak následovalo další krátké volno. 21. června 1942 přijeli do Biederitz blízko Magdeburgu. Nejdříve vojáci jednotky byly přiděleni na práce v armádním skladišti v Königsbergu. Nakonec, 26. července nové tanky přijely. Byly ihned vyzbrojeny a připraveny do boje. Další den rota byla ve vlaku a cesta do přední linie začala v odpoledních hodinách. Několik  vlaků bylo zdrženo pasivním odporem polských pracovníků železnice a vlak byl odstaven kdesi na vedlejší koleji.

Tankisté byli pyšní na dlouhou hlaveň 75-mm děla tanku. Pro ochranu proti minám lokomotiva měla před sebou otevřený plošinový vůz, který měl absorbovat exploze případných min. Za lokomotivou bylo na vagonech několik zaplombovaných aut, jejichž obsah byl tankistům záhadou. Za nimi byly otevřené plošinové vozy s tanky a potom osobní vozy pro posádku. Když bylo pěkné počasí všichni vojáci seděli na svých tancích a projížděli krajinou, vedli rozhovory, některé vážné, ale nejvíce to byly veselé. Vojáci hráli karty k ukrácení času.

pokračovat