Knispelův konec

15.10.2011 13:32

Ze Zingendorfu, místa velitelského stanoviště praporu, se jednotka přesunula do Wostitz (Vlasatice) 26. duben 1945. Další den byly opětovně zahájeny těžké boje, které trvaly až do 30. dubna.

Bylo zničeno šest nepřátelských tanků. Podle člena Knispelovi posádky, 28. dubna 1945, Kurt zde zničil svůj 168 a poslední tank nepřítele. Byl pak napadený několik nepřátelskými tanky a byl těžce zraněn.  Šikovatel  Skoda, který šel Knispelovi na pomoc, byl zabit.

Dostupné prameny se shodují v datu jeho smrti, kterým byl 28. duben 1945. Odlišnosti jsou však v místě jeho úmrtí. Jeden zdroj uvádí, že Knispel byl zabitý v boji u obce Wostitz (Vlasatice), další, že byl těžce zraněný u vesnice Stronsdorf (Dolní Rakousko), která leží v těsné blízkosti hranic a zemřel na v obci Urbau (Vrbovec), okres Znojmo, kde je i pochovaný. Tento poslední údaj uvádí také Deutsche Dienstelle, úřad se sídlem v Berlíně, pátrající po posledním místě odpočinku německých vojáků v padlých v druhé světové válce. Zranění měl utrpět v tanku, do kterého si přesedl a kterému předtím velel Feldwebel Skoda, který v tomto tanku zahynul. Tyto detaily uvedl krátce po válce v jednom z dopisů Horst Bechtel, tankový střelec 3. Kompanie.

Podle zpráv pamětníků byl Knispel přivezen na polní obvaziště v Urbau (Vrbovec) a tam svému zranění podlehl. Údajně byl pochován s několika dalšími za hřbitovní zdí. Dnes je na tomto místě jabloňový sad.

Místo pohřbení Kurta Knispela ve Vrbovci

POZNÁMKY:

Existují dokumenty, které rozdílně uvádějí místo smrti Kurta Knispela.

Verzi „Vlasatice“ podporuje záznam z deníku velitele 503. oddílu těžkých tanků Hauptmanna JUDr. von Diest-Körbera: „…Dne 30. dubna jsme v prostoru Nová Ves až Vlasatice odrazili několik ruských útoků a zničili deset sovětských tanků. Sami jsme však ztratili dva Královské tygry i s jejich veliteli – Feldwebelem Knispelem a Feldwebelem Skodou.“

Verzi „Strondorf“ podporuje záznam v Kronice sPzAbt 503, kterou Alfred Rubbel vydal v roce 1990 ve vlastním nákladu 250 ks pro veterány a rodinné příslušníky členů sPzAbt 503, kde je uvedeno: „Urbau (Vrbovec) je pohřební místo úspěšného střelce PzTruppe Fw Kurta Knispela, 1/503, který byl 29. 4. 1945 zraněný u Stronsdorfu a zemřel na HVP (Hlavní polní obvaziště) Urbau. Tam byl na obecním hřbitově pohřben“. O Alfredu Rubbelovi je známo, že se osobně účastnil pohřbu K. Knispela.

Nezranitelný šikovatel Knispel už nebyl. Vzpomínají spolubojovníci: "Naše životy byly zasaženy touto ztrátou. Často jsme si mysleli, že jsme slyšeli jeho hlas na rádiu, vyzývající tanky z jeho čety v jeho odvážných útocích, které prováděl v minulosti."
Jeden z nejlepších vojáků v německé armádě, a zároveň jeden z nejméně známých, našel svůj konec po tažení bojišti druhé světové války bez úhony. Nebylo nikoho jiného, kdo by se mu mohl rovnat. Skutečnost, že nikdy nedostal nejvyšší německé vyznamenání za statečnost, Rytířský kříž, nebyla nejdůležitější. Nepovažoval úsilí o získání tohoto vyznamenání za nadřazené jiným lidským vlastnostem.
Všichni ti, kdo znali Kurta Knispela věděli, že byl rozený bojovník a že měl nezbytné osobní předpoklady k tomu, aby je přeměnil v úspěchy. Navíc k jeho přirozeným schopnostem byl obdařen dostatkem statečností, nehleděl na nebezpečí a byl vždy připraven pomoci jiným. Jestli tyto řádky budou mít úspěch tím, že přinesou jistou míru poznání Kurta Knispela muže, vojáka a bojovníka, pak splní svůj účel.

Dále pokračuje vylíčení zaniku 503. těžkého tankového praporu, Alfred Rubbel-nejlepší Knispelův kamarád, krátce z historie útvaru a něco o Tigru I a Tigru II.