503. tankový prapor tygrů byl založen 4. května 1942

05.02.2012 17:34

Aktivace praporu začala v Neuruppinu - kde byl umístěn 6. tankový pluk - lokalizovaný západně od Berlína.  Velká část velení a personálu v prvním stupni organizace přišla z 5. a 6. tankového pluku.  Byli to mladí, nezkušení tankisté. Nejdřível byla organizována velitelská rota, rota údržby, a 1. a 2. rota 503. tankového praporu tigrů. Po dokončení základního a speciálního výcviku, které byli velmi důkladné, prapor byl převedený do Döllersheimu v Dolním Rakousku v srpnu 1942, Těžká výzbroj byla posílána tam. Protože OKH (Vrchní velení armády)  ještě nerozhodlo který z konkurenčních modelů Tygů, Henschel či Porsche, vybere si za finální záležitost, 1. rotě byly dočasně vydané Porsche tygry a byla v nich cvičena.  Nakonec byl vybrán Henschel Tyger, Porsche Tygry byly vráceny.

 V téměř stejný čas jako 503. tankový prapor tygrů se organizuje 502. tankový prapor tygrů. Měl jen dvě tankové roty. Na sklonku 1942 byl nasazen do boje v severním sektoru východní fronty s velitelskou rotou, rotou údržby a jen jednou rotou tanků. 2. tanková rota tygrů praporu 502 byla stále ve Fallingbostelu (v Dolním Sasku).  V prosinci z 1942 byla ta rota naložená na železniční vagóny a dopravena k armádní skupině Don. Při příjezdu se připojila k 17. tankové divizi a k prvnímu nasazení došlo v Kalmycké stepi jihovýchodně od Rostova. Velitelem byl kapitán Lange.  2. rota měla docela dobrou způsobilost k tomu, aby operovala samostatně.  K tomu, aby byla logisticky soběstačná, bylo poskytnuté vše potřebné. 2. rota by chtěla pokračovat v tom stavu. Z důvodů z účelnosti a nezbytnosti, 2. rota byla sloučena s 503. tankovým praporem tygrů jako jeho 3. rota na začátku ledna 1943. 503. prapor také působil v Kalmycké stepi. Rozhodnutí vrchního velení nebylo přivítané rotou s velkým nadšením roty. Ale rozkaz byl rozkaz. 503. tankový prapor se stal prvním praporem tygrů, který byl sestaven v plné síle v roce 1943 podle organizačního standardu. V dubnu 1943 prapor zrál do formace s mimořádnou bojovou silou, s pětačtyřicítkou tygrů a dodatečných dopravních prostředků a vybavení, ve kterém nebyl ponechán prostor improvizaci, s takovou výzbrojí, o které si zkušené a osvědčené tankové pluky mohly jen nechat zdát.


Mapka pohybu 503. tankového praporu v průběhu války