Rozloučení s Knispelem

28.01.2015 11:27

Nejúspěšnější německý tankista Wehrmachtu, feldwebel Kurt Knispel, padl ve svých třiadvaceti letech na našem území. Stalo se tak 28. dubna 1945, ale přesné smýšlejícím vojákům Wehrmachtu, podlehl fatálnímu zranění hlavy způsobenému střepinou patrně minometného granátu. Kromě toho ale nález otevřel cestu k jeho důstojnému pohřbení na německém válečném hřbitově v Brně. Skromná ceremonie proběhla 12. listopadu 2014 za přítomnosti několika málo osob, především fanoušků vojenské historie a těch, kteří se na nalezení Knispelových ostatků podíleli. Do dlouhé jámy byly umístěny papírové rakve s ostatky dalších více než třiceti německých vojáků. V jedné hrobové řadě se slavným vojákem se tak ocitli třeba i popravení zběhové. Většina z nich u sebe neměla identifikační známku, a tak jejich náhrobky ponesou prostý nápis "Neznámý německý voják". Zástupce německého Lidového spolku péče o válečné hroby (Volksbund Deutsche Kriegsgráber-fůrsorge e.V.) pro ČR Igor Nachtigall pak zanesl jejich přesnou lokaci do plánu. Knispelův hrob byl po skončení terénních prací osazen provizorním křížem.

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NĚMEČTÍ TANKISTÉ

                                Počet zničených
                          nepřátelských tanků
                        Jednotka
Kurt Knispel                           168                      503. oddíl těžkých tanků
Martin Schroif                        161                      102. oddíl těžkých tanků SS
Otto Carius                            více než 150         502. oddíl těžkých tanků
Johannes (Hans) Bölter            více než 139        502. oddíl těžkých tanků
Michael Wittmann                   138                      101. oddíl téžkých tanků SS

Zdroj: II.světová leden-únor 2015