Kde stál rodný dům Kurta Knispela na Salisově

25.10.2013 20:36

Kurt Knispel se narodil 20. 9. 1921 a vyrůstal v domě svého dědečka, hostinského Franze Dittmanna na Salisově č.p. 4, kde žil společně se svou matkou, Dittmannovou dcerou. Jeho otec, Leopold Knispel, žil odděleně v Mikulovicích (Niklasdorf) č.p. 463. Podle sdělení doposud žijícího pamětníka (Dr.med. Bruno Frobela) majetný hostinský Dittmann si zakládal na svém postavení a vztahu své dcery nepřál. Dům, hostinec, podle leteckého snímku z roku 1954 ještě stál na svém místě. Podle vyprávění místních pamětníků - osídlenců - sloužil jako bydlení pro zaměstnace Státního statku. Řádně neudržován postupně pustl až byl stržen a srovnán se zemí. Z dalších německých pramenů je zřejmé, že Kurt měl bratra Herberta, který také padl v II. světové válce. Na místě zbořeného domu byl hustý porost náletových dřevin. Koncem loňského roku koupil dům č.p. 3 a přilehlou parcelu po domě č.p. 4 zájemce z Ostravy a vysadil na pozemcích ovocný sad. Rodný dům Kurta Knispela se tedy nedochoval.

Vlevo hostinec Franze Dittmanna a vpravo obecná škola, kterou Kurt navštěvoval

Válečné osudy Kurta Knispela byly na Salisově sledovány a Bruno Frobel vyprávěl jaká byla ve vsi nálada, když byl Knispel jmenovaný v zprávách branné moci (Wehrmachtbericht), což byl v podstatě bulletin o vojenské situaci vydávaný OKW (Vrchní velitelství Wehrmachtu) denně od 1. 9. 1939 do 9. 5. 1945 a vysílaný vždy v poledních rozhlasových zprávách. Podle této zprávy ze dne 25. 4. 1944 Knispel od července 1941 do března 1944 zasáhl a zničil 101 nepřátelských tanků. Tato zpráva vzbudila na Salisově nadšení, především mezi mladými chlapci (Brunovi bylo 14 let).