Kniha o válečné historii 503. těžkého tankového praporu

11.01.2012 11:03

Podařilo se získat knihu The Combat History German Tiger Battalion 503 in World War II. Kniha obšírně popisuje válečnou historii praporu a je doplněna množstvím fotografíí. Na závěr obsahuje i krátké životopisy autorů příspěvků mezi kterými je Alfred Rubbel, bojový druh a kamarád Kurta Knispela.  Alfred Rubbel je také autorem části Personální zráty 503 praporu, kde je také uvedeno místo smrti šikovatele Kurta Knispela. 29.4.1945 - Urbau(Znaim (Vrbovec/Znojmo). Postupně budou zařazeny výňatky textů z knihy a některé fotografie,