Archiv článků

PROPUŠTĚNÍ A NÁVRAT DOMŮ (7.-16. ŘÍJEN 1955)

02.03.2012 20:10
V roce 1955 se začaly objevovat zprávy, že probíhají vyjednávání mezi Sovětským svazem a Spolkovou republikou Německo. Samozřejmě jsme se nedozvídali žádné podrobnosti. Jenom jsme si všimli, že naše stráže se chovají trochu více přátelsky. V té době generálové byli znovu shromáždění v táboře v...

TÁBOR DECHTJARSK, BLÍZKO SVERDLOVSKA (ŘÍJEN 1951 - 7. ŘÍJEN 1955)

02.03.2012 19:57
Dechtjarsk byl malým hornickým městem. Obyvatelé byli hlavně zaměstnaní v dolech. Město bylo postavené na dolech; to nebylo moc půvabné. Táborový život tam připomínal předchozí tábory. Nejdříve jsme byli ubytování v bytových domech, ale brzo přesunuti do baráků.  V těch barácích jsem zůstal...

TÁBOR REVDA U SVERDLOVSKA (ČERVENEC - ŘÍJEN 1951)

02.03.2012 19:53
Tábor v Boroviči byl zrušen na začátku července 1951. Vlaky byly znovu připravované a vedly se diskuse, kam cesta povede tentokrát. Vyskytovaly se fámy od poslání do východního Německa až po odeslání do nejvzdálenější Asie. Konečně začala cesta v hlídaných, uzavřených nákladních vagónech přes...

KONTAKTY S MATEŘSKOU ZEMÍ

02.03.2012 16:50
Moje matka ochraňovala dopisy mé polní pošty od roku 1940 do roku 1945, navzdory velkým škodám při bombardování v Berlíně v únoru 1944 a na ústupu před ruskými vojenskými jednotkami v době oderské ofensivy na konci ledna 1945. Dostala můj poslední dopis 4. dubna 1945 na statku u příbuzných ve...

BOROVIČI (KVĚTEN 1950 -ČERVENEC 1951)

02.03.2012 16:45
Boroviči je typické malé město ve středním Rusku. Mnoho si toho o městě nepamatuji. Tábor se nacházel mimo město u silnice s názvem Táborová. V táboře jsme byli umístění v několika velkých budovách, v každé asi 200 lidí. Vězni z různých táborů SSSR tam snášeli stejný osud jako my. Mezi nimi byla...

SOUD A TREST (VÁNOCE 1949-DUBEN 1950)

02.03.2012 16:41
V roce 1949 jsme čekali s velkou nervozitou a napětím na datum našeho propuštění. V průběhu roku už několik propuštěných zajatců odejelo z Karagandy do Německa. Poslední vlak s vězni z tábora, kterým bych mohl odejet, měl být vypraven na konci listopadu. Tábor, stále nebyl vyprázdněný. Zůstávalo...

KARAGANDA (1946-1950)

02.03.2012 16:32
V roce 1946, Karaganda nebyla velkým sídlem. Město bylo v "oblasti vyhoštění." Od roku 1930 to znamenalo, že lidé, kterým Stalin nedůvěřoval či byli politicky nespolehlivou osobu (jako vyvlastnění rolníci (kulaci), povolžští Němci a členové dalších skupin s neruskými národnostními původy) tam byli...

CESTA VĚZEŇSKÝM VAGÓNEM PŘES SSSR

02.03.2012 16:28
"Zelený anton" nás vezl na kišiněvské nádraží. Tam jsme, spolu s našimi strážemi, nastoupili do připraveného vězeňského železničního vagonu. Z důvodů, které jsem tehdy neznal, takové železniční vagony byly v Sovětském svazu nazývané "Stolipyn". (Poznámka: Petr Stolypin byl v letech 1906-1911...

TÁBOR KIŠINĚV (SRPEN 1945 - ÚNOR 1946)

02.03.2012 16:21
Při pohledu zpět se mi zdá, že náš pobyt v tomto táboře byl nejlepší. Předešlé tábory byly nesrovnatelně horší. Ubytováni jsme byli v dřívější zemědělské škole. Byly tam velké místnosti, v nich dřevěné kavalce, stoly a lavice. Velké prostorné chodby, toalety a umývárny. Pozemky byly samozřejmě...

TRANZITNÍ TÁBOR VE FOCSANI, RUMUNSKO (10. ČERVEN - 31. ČERVENEC 1945)

02.03.2012 16:14
Důstojníci našeho praporu přežili cestu vlakem ve zdraví. Všichni jsme byli více nebo méně fit. Ačkoli v táboře bylo několik tisíc německých a maďarských důstojníků, v německém táborovém vedení bylo jen několik poddůstojníků a z příslušníků mužstva. Nebyli to dobří lidé a jejich jediný zájem byl...
Záznamy: 21 - 30 ze 94
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>